Business Coaching

Business coaching individual

Programul de business coaching are ca scop principal generarea de posibilități individuale de dezvoltare și performanță profesională într-o manieră complementară programelor de formare profesionala și, totodată, adaptată nevoilor reale ale fiecarei persoane.

 

Prin rolul lor de “facilitatori”, experții responsabili cu derularea sesiunilor individuale de coaching vor contribui la descătușarea potențialului individual al fiecărui participant în parte cu scopul de a-i maximiza potențialul la nivel profesional.

Procesul de coaching este unul de tip parteneriat în care beneficiarul (coachee-ul) vine cu o problemă, își stabilește un obiectiv iar coach-ul va actiona ca un umar pe care acesta se poate sprijini pentru a face un salt. Coach-ul nu este cel care rezolvă problemele, el este însă un facilitator, un îndrumător care stimulează constientizarea coachee-ului prin metode și tehnici pe care acesta nu le poate exersa cu el însuși.

 

Coach-ul are rolul de a vedea fiecare persoană în raport cu potențialul lui viitor și de a-l spriji în identificarea celor mai bune modalități pentru îndeplinirea obiectivului stabilit fără a judeca în niciun fel opiniile acestuia și asigurandu-i totodata un mediu pe deplin confidențial și de încredere.

 

În cadrul fiecarei sesiuni de business coaching, coach-ul îl va indruma pe coachee în stabilirea obiectivului, va explora situația curentă și îl va sprijini în identificarea opțiunilor și strategiilor alternative pe care le are (ce trebuie făcut, de către cine, cu ce resurse etc.).

 

Dincolo de efectele benefice directe pe care procesul de coaching îl va avea în rândul beneficiarilor, acesta va fi oferi și oportunitatea unei învățări experiențiale. Astfel, coachee-ii vor putea lua cu ei elemente din procesul de coaching pe care sa le ducă mai departe în companie și să le utilizeze în raport cu subordonații/colegii.

*** In vederea participării la programul de business coaching este necesară participarea la un curs de formare profesională din cadrul programului.