Planificare strategică

Planificare strategică destinată companiilor

Procesul de planificare strategică este orientat către dezvoltarea și consolidarea companiilor, prin identificarea direcțiilor strategice care să contribuie la dezvoltarea acestora și care să asigure îndeplinirea misiunii, mandatului si obiectivelor specifice companiei.

 

De asemenea, vor fi puse la dispoziția echipelor de planificare strategică o serie de unelte (proceduri și sisteme de auto-evaluare și dezvoltare) care să ramana companiei și să poată fi folosite în planificarile viitoare și în deciziile de management.

Astfel, fiecare proces de planifcare strategică va presupune următoarele etape:

  • Cercetare inițială: analiza de date și informații despre companie, puse la dispoziție de companie, rapoarte de evaluare deja elaborate, dacă acestea există;

  • Chestionare: care sa faciliteze analiza informațiilor legate de managementul departamentelor, viziunea acestora, calitatea serviciilor și produselor, pentru a analiza nevoile de dezvoltare ale acestora;

  • Interviuri: atât interviuri cu persoane cheie desemnate, care pot contribui la atingerea obiectivelor dar mai ales cu cei care joacă un rol în dezvoltarea companiei, inclusiv reprezentanți ai consiliului director;

  • Crearea unui echipe de planificare strategica: La începutul procesului, o echipa de planificare strategica va fi desemnată de conducerea organizației. Aceasta va fi implicată activ si permanent în procesul de planificare strategică.

  • Discutii si analize: cu echipa de conducere, cu echipele de coordonare ale diferitelor departamente, cu echipa de planificare strategică pentru a putea identifica acele căi potrivite pentru consolidarea companiei, cresterii calitații managementului și serviciilor la nivelul fiecărui departament și la nivelul managementului general;

  • Consiliere și suport în elaborarea documentelor strategice și de acțiune la nivelul companiei și se vor contura planuri - conform modelului creat pentru acest proces;

  • Elaborarea planului strategic si operațional prin consultarea si implicarea echipei de planificare strategică.

 

Procesul de planificare strategică este destinat pentru 40 de companii care vor beneficia de elaborarea un plan strategic și operational. 

De asemenea, fiecare echipă de planificare strategica din cadrul companiilor va primi câte un ghid de planificare strategică elaborat de către experții proiectului și o serie de materiale suport ce vor putea fi utilizate în următoarele procese de planificare strategică, cum ar fi ghiduri de interviu, modele de chestionare, analize ale stakeholderilor etc.

*** In vederea participării la programul de planificare strategică este necesară participarea la un curs de formare profesională din cadrul programului.